ΜΑΡΒΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΜΑΡΒΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:999125731
Γ.Ε.ΜΗ.:058911904000
Μ.Α.Ε.:59060/62/Β/05/014
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 4-6